Úvod
E-Shop Košík (0)

Ozón O3

Okrem zvyčajných dvojatómových molekúl O2 sa kyslík vyskytuje aj vo forme trojatómovej molekuly ako ozón O3. Za normálnych podmienok je to vysoko reaktívny plyn modrej farby a charakteristického zápachu s mimoriadne silnými oxidačnými účinkami. Pri teplote -123°C kondenzuje na kvapalný tmavomodrý ozón a pri teplote -193 °C sa tvorí čierno-fialový tuhý ozón. Zdroj : Wikipédia

Spoľahlivé informácie o ozóne nájdete tu.

Vplyv ozónu na baktérie a vírusy

Baktérie sú mikroskopické, jednobunkové organizmy s primitívnou štruktúrou. Telo baktérie je tvorené relatívne pevnou bunkovou stenou. Ozón interferuje (ovplyvňuje) metabolizmus buniek baktérii a s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku inhibície (útlmu) blokuje prevádzku enzymatického riadiaceho systému. Ozón narúša bunkovú stenu baktérií a narušuje ich štruktúru, čo má za následok likvidáciu baktérie. K procesu oxidácie dochádza v priebehu 1-10 sekúnd a k takmer okamžitému zničeniu.

Vírusy sú malé, nezávislé častice postavené z kryštálov a makromolekúl. Na rozdiel od baktérii sa množia len v hostiteľskej bunke, kde transformujú (pretvárajú) cudzí proteín na vlastný. Ozón ničí vírusy difúziou (prenikaním) cez proteínovú schránku do jadra nukleovej kyseliny, čo vedie k poškodeniu vírusovej RNA. 

Pri vyšších koncentráciách ozón ničí kapsidy (proteínový obal s uloženou genetickou informáciou) alebo vonkajšiu proteínovú schránku oxidáciou DNA (deoxyribonukleová kyselina) alebo RNA (ribonukleová kyselina) a tým narúša štruktúru mikroorganizmu.