Úvod

Ozón O3

Okrem zvyčajných dvojatómových molekúl O2 sa kyslík vyskytuje aj vo forme trojatómovej molekuly ako ozón O3. Za normálnych podmienok je to vysoko reaktívny plyn modrej farby a charakteristického zápachu s mimoriadne silnými oxidačnými účinkami. Pri teplote -123°C kondenzuje na kvapalný tmavomodrý ozón a pri teplote -193 °C sa tvorí čierno-fialový tuhý ozón. Zdroj : Wikipédia

Spoľahlivé informácie o ozóne nájdete tu.

Vplyv ozónu na baktérie a vírusy

Baktérie sú mikroskopické, jednobunkové organizmy s primitívnou štruktúrou. Telo baktérie je tvorené relatívne pevnou bunkovou stenou. Ozón interferuje (ovplyvňuje) metabolizmus buniek baktérii a s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku inhibície (útlmu) blokuje prevádzku enzymatického riadiaceho systému. Ozón narúša bunkovú stenu baktérií a narušuje ich štruktúru, čo má za následok likvidáciu baktérie. K procesu oxidácie dochádza v priebehu 1-10 sekúnd a k takmer okamžitému zničeniu.

Vírusy sú malé, nezávislé častice postavené z kryštálov a makromolekúl. Na rozdiel od baktérii sa množia len v hostiteľskej bunke, kde transformujú (pretvárajú) cudzí proteín na vlastný. Ozón ničí vírusy difúziou (prenikaním) cez proteínovú schránku do jadra nukleovej kyseliny, čo vedie k poškodeniu vírusovej RNA. 

Pri vyšších koncentráciách ozón ničí kapsidy (proteínový obal s uloženou genetickou informáciou) alebo vonkajšiu proteínovú schránku oxidáciou DNA (deoxyribonukleová kyselina) alebo RNA (ribonukleová kyselina) a tým narúša štruktúru mikroorganizmu.