Úvod
E-Shop Košík (0)

Dezinfekcia priestorov ozónom

Dezinfekcia priestorov ozónom s garanciou do 500m³,
výkon 80g/h=80000mg/h.
Ozón generátor za 985,-€/kus vrátane DPH s výkonovou radou PROFI pre časté použitie.

Dezinfekcia priestorov ozónom, ozón generátorom, ktorý prúdi prostredníctvom ventilátoru do priestoru. Ozón odstraňuje baktérie, vírusy, plesne, pachy a iné patogénne záťaže. Vhodný na účinnú, ekonomickú a bezpečnú dezinfekciu interiérovych priestorov ktoré je možné uzatvoriť. Tento typ ozón generátora má bezkonkurenčné výhody v kvalitnom zdroji schopnom dlhodobej prevádzky, nezávislom chladení zdroja a špeciálnym adaptérom pre napojenie flexi rukáva so vzduchotechnikou, s životnosťou 10 000 hodín. Je navrhnutý a otestovaný na spoľahlivú prevádzku pre časté a dlhodobé používanie. Zavedením dezinfekcie pracovných priestorov lacnou ale účinnou metódou získate uznanie zamestnancov o ich bezpečnosť. Uznanie získate aj od potencionálnych klientov, ktorí navštevujú Vaše obchodné priestory za poskytnutie pravidelne dezinfikovaných priestorov.

Ozón generátor a tvorba ozónu

Dezinfekcia priestorov ozónom, ktorý produkuje ozón generátor. Bežne dostupné ozón generátory majú zdroj ozónu UV lampy alebo keramické platničky s nerezovou štruktúrou, prípadne sklenené kremenné trubice s nerezovou štruktúrou. Náš produkt má zdroj ozónu platničky z keramiky z ruténiovej pasty a nerezovej konštrukcie s životnosťou 10 000 hodín. Jednotlivé nerezové keramické platničky nie sú pájkované na pripojenie k zdroju. Každá platnička má výkon 8g/h. Tento zdroj ozónu je najlepší pomer nielen cena - výkon, ale aj veľkosť prístroja a výkon. Je veľmi skladný a dobre manipulovateľný, váži 6.5kg netto.

Výstup z ozón generátora má viac výhod, pomáha usmerňovať ozón cez difúzny adaptér do väčšej diaľky a je možnosť upevniť naň flexi rukáv na spojenie s vzduchotechnikou.
Ozón pre svoju účinnosť a nekompromisnosť zdravotníctvo využíva aj na sterilizáciu operačných nástrojov.

Naše produkty 

ozon generatorventilátor ozónudezinfekcia priestorov ozon generátorom
Naše ozón generátory sú vhodné do priestorov, kde sa minimálne 2 hodiny nenachádzajú ľudia, zvieratá a rastliny. Tento čas je potrebný na vygenerovanie dostatku ozónu za 1 hodinu a počas 2. hodiny sa ozón zmení späť na kyslík. Tento typ je z bezpečnostných dôvodov nepoužiteľný do 3-smennej prevádzky, kde nie je možná 2-hodinová prestávka bez prítomností ľudí, zvierat a rastlín.

Keramické platničky majú rôzne veľkosti a výkony, bežne majú keramické platničky výkon 3.5, 5, 8, 10g/hodinu. Celkový výkon ozón generátora je súčtom výkonov inštalovaných keramických platničiek a potenciálu premených veličín ako tlak, teplota a vlhkosť. Napätie dielektrika rozdeľujúce dvojmocnú kovalentnú väzbu kyslíka O2 na 2 nestabilné atomárne kyslíky čiže radikály O1, ktoré sa zlučujú s molekulami kyslíka O2 do ozónu O3. Ozón generátor jednoducho obslúžite podľa návodu na obsluhu. Ozón je silné plynné oxidačné činidlo. Ozón generátor dokáže vytvoriť i s menšími výkonmi intenzitu škodlivú pre človeka, zvieratá i rastliny.

To je dôvod na opatrnosť a rešpektovanie návodu na obsluhu najmä v zákaze pohybu v ozonizovanom priestore až do 1 hodiny po ukončení práce ozon generátora. Ozón O3 sa podľa teploty, tlaku a vlhkosti rôzne dlho rozpadä späť na kyslík O2. Čím väčšia teplota, tým menšia stabilita ozónu. Čím vyššia vlhkosť, tým dlhšie sa ozón rozpadá späť na kyslík. Jedna hodina po ukončení tvorby ozónu generátorom je dostatočná doba garantujúca rozpad ozónu na kyslík.

Po tejto dobe môžeme bezpečne vstúpiť do priestoru a dôkladne vyvetrať. Dezinfekcia ozónom má význam po dosiahnutí účinnej koncentrácie optimálne 1-2ppm po dobu minimálne 12 minút . Z toho dôvodu sú potrebné výkonné ozón generátory s prihliadnutím na priestorový objem v metroch kubických. Ak vo väčších priestoroch dosiahneme 1ppm, potrebujeme túto hodnotu udržať aspoň 12 minút. Čím väčšia intenzita ozónu v ppm, tým kratší čas potrebný na deštrukciu vírusov a inej patogénnej záťaže. Z dôvodu značnej nebezpečnosti ozónu ktorú lepšie pochopíte aj z karty bezpečnostných údajov ozónu je dôležité rešpektovať návod na obsluhu.

Využitie generátora ozónu

Ozón v účinnej koncentrácii eliminuje bakterie, vírusy, plesne, formaldehyd, benzén, toluén, pachy po požiari, náteroch, chemikáliach, po záplavách, pachy po cigaretovom dyme, zatuchnuté priestory, zvierací zápach, drobný hmyz vši, blchy, roztoče, červotoče, mravce, mole, ploštice, Plocháč skladový, Múčiar obyčajný, Rušník skladový, Potemník skladový, Zrniar čierny a iný drobný ale významní škodci v skladoch obilia.

Miesta, kde je vhodné aplikovať dezinfekciu ozónom,:
Dezinfekcia šatní, čakární, autobusová, vlaková, taxi doprava, obchodné centrá, úrady, výrobné haly, ordinácie a ich čakárne, hotelové izby, fitness centrá, šatne, školy, škôlky, prednáškové školiace miestnosti, firmy, kancelárie, priemyselné podniky, obchodné centrá, ambulancie, lekárne, potravinárska výroba, spracovanie mäsa, kafilérie, práčovne, kiná, divadlá, sklady, krematória a mnohé ďalšie.

Pozitívny vplyv aj pre alergikov

Odhliadnuc od toho do akej miery je priestor zaťažený patogénnou záťažou ako vírusy, baktérie, plesne a podobne, dezinfekcia priestorov ozónom má pozitívny prínos najmä pre alergikov a astmatikov. Nielenže sa prostredníctvom ozónu zbavíme nepríjemných pachov a rôznych toxických záťaží, môžeme konštatovať, že priestor zbavíme širokospektrálnych negatívnych patogénnych záťaží pre ľudské zdravie. To znemožní prenos záťaží z priestoru - prostredia, zároveň zníži riziko zmutovania na nové formy vírusov, ktoré ozón našťastie nerozlišuje a nekompromisne eliminuje.