Úvod
E-Shop Košík (0)

Dezinfekcie MHD, vlakov, verejných prostriedkov dopravy

Dezinfekcia ovzdušia a povrchov predmetov v prostriedkoch hromadnej dopravy je veľký prínos k zdraviu obyvateľstva.

Eliminujete tým riziko prenosu baktérií, vírusov, plesní a zároveň eliminujete schopnosť mutácie na nové druhy záťaží i keď ozónu mutácie vírov nevadia. Ozón zničí vírus pôvodný typ alebo rôzne zmutované.

Nie všetci rešpektujú zdravie ľudí vo svojom okolí. Sú momenty, kedy individuálne priority ľudí nerešpektujú verejný záujem ohľadom ochrany zdravia a to je jedna z dôležitých inšpirácií, prečo používať prevenciu ozónom na ošetrenie spoločných priestorov. Sú situácie, kedy ľudia ani nevedia, že sú nositeľmi rôznych baktérii, vírusov. To predstavuje ďalšiu motiváciu pre prevenciu účinným ozónom.