Úvod
E-Shop Košík (0)

Kontrola účinnosti

Testovací systém HY-LiTE® poskytuje ľahko použiteľnú, rýchlu a spoľahlivú metódu na hodnotenie kvality čistiacich procesov v závodoch na výrobu potravín a nápojov.

kontrola účinnosti ozón generátoraLuminometer HY-LiTE 2, testovací systém ATP

Kvantitatívne meria ATP (adenozíntrifosfát), ktorý sa nachádza vo všetkých biologických zvyškoch, špecifickou reakciou s luciferín / luciferázovým reagentom v pufrovanom roztoku. Vyžarovaná bioluminiscencia je detekovaná luminometrom HY-LiTE®. Odborníci považujú detekciu ATP za vyskúšanú a testovanú metódu monitorovania čistoty podľa koncepcie HACCP, ktorá sa v potravinárskom priemysle bežne používa.

Podmienky pri meraní 

Pri meraní potrebujeme dodržať 5 - 35 ° C a 5 - 95% vlhkosti vzduchu. Pri premiestňovaní prístroja z chladného do vlhkého a teplého prostredia je potrebné zabrániť vzniku kondenzácie.
Pri meraní musí byť zariadenie vo vodorovnej polohe. Výška predného a zadného okraja by sa nemala líšiť o viac ako 5 cm.

Testovacie perá zostávajú stabilné pri skladovaní v uzavretom obale pri teplote +2 až +8 ° C. Perá HY-LiTE® sa dajú zneškodniť ako bežný domáci odpad.

Vlastnosti prístroja HY-LiTE 2 

  • Rýchly: Výsledok je k dispozícii priamo, takže v prípade potreby je možné okamžite začať nápravné opatrenia.
  • Mobilný: Luminometer HY-LiTE® je analytický prístroj, ktorý sa ľahko ovláda a je nezávislý od laboratórneho vybavenia.
  • Zabudovaná funkcia kompenzácie teploty je navrhnutá tak, aby zabezpečila presné výsledky.
  • Spoľahlivý:  Pero HY-LiTE® systému, pripravené kyvety plus tyčinka na odber vzoriek, využíva integrovaný krok riedenia na rozdiel od podobných produktov od iných výrobcov. Výsledky sú teda spoľahlivejšie, pretože sa zabráni falošným výsledkom v dôsledku zvyškových dezinfekčných prostriedkov.
  • HY-LiTE® 2 je vhodný pre monitorovanie povrchu