Úvod
E-Shop Košík (0)

Prečo tento Ozón generátor

Prečo tento ozón generátor? Odpovedzte si na pár nasledujúcich otázok, ktoré Vám pomôžu ako inšpiračné tipy pred kúpou s informovaným rozhodnutím: 

1/ ako často potrebujete používať ozón generátor. Denne a vo viacerých priestoroch?

2/ sú priestory, ktoré chcete dezinfikovať s garanciou do 500mᶟ? Ak áno, tak potrebujete výkon ozón generátora 80g/h.

3/ chcete zariadenie spoľahlivé výkonovej rady PROFI na časté a dlhodobé používanie?

4/ chcete dezinfikovať nielen väčšie priestory ale aj auto, čakáreň, sklad potravín, wc, izby v byte alebo dome?

5/ chcete spoľahlivý záručný a pozáručny servis s možnosťou poskytnutia náhradného prístroja v prípade poruchy?

6/ chcete chrániť zamestnancov a návštevníkov Vašich priestorov dostatočne výkonným ozón generátorom garantujúcim účinnú dezinfekciu?

7/ potrebujete stabilizovať výrobný personálny potenciál a ekonomickú udržateľnosť?

8/ hľadáte možnosť nákupu na splátky? možné od 4ks a viac

Náš Ozón generátor je navrhnutý, vyrobený a odskúšaný na spoľahlivú, častú a dlhodobú prevádzku.

  • Výkonová rada PROFI / nie Hobby / schopná pracovať nepretržite bez zahriatia 99hodín. Max. čas nastavenia časovača s uvedením pauzy 0 sekúnd.
  • Ak zadáte pauzu s uvedením dĺžky napr. iba 5 sekúnd, tak je schopný pracovať desiatky cyklov po 99hodín s 5 sekundovými pauzami,
  • Najlepší pomer cena/výkon.​
  • Účinná dezinfekcia s garanciou virologicko - bakteriologickej bezpečnosti do 500mᶟ
  • Jednoduchá a spoľahlivá elektronika vrátane kvalitného uzemnenia všetkých častí krytu
  • Certifikovaný slovenský výrobok.
  • Nezávislé chladenie elektroniky.
  • Kvalitný návod na použitie v súlade s relevantnými právnymi normami v Slovenskom jazyku
  • Vyhlásenie o zhode na základe 291 strán testovacích protokolov na RoHS, REACH, LVD a EMC v súlade s eu harmonizačnými normami
  • euDEAL ZIFČÁK,s.r.o. je v registri výrobcov elektrozariadení EEZ a účastník systému združeného nakladania s OEEZ prevádzkovaného OZV  / OZV -organizácia združených výrobcov, EEZ - elektrické a elektronické zariadenia, OEEZ - systém združeného nakladania s elektroodpadom/