Úvod
E-Shop Košík (0)

Virologicko bakteriologická bezpečnosť

Virologicko - bakteriologická bezpečnosť je daná čistotou ovzdušia a spoločných dotykových plôch v zmysle absencie patogénnych vírusov a baktérií spôsobujúcich poškodenie zdravia.

Niekoľko faktorov ovplyvňujúcich dezinfekčnú bezpečnosť Vašich priestorov

-zvyky účastníkov priestoru napr. hygienické návyky, disciplína v dodržovaní preventívnych nariadení voči znečisteniu priestorov
-pohyb zamestnancov
-spôsob a pravidla vydávania jedál v jedálni
-frekvencia a spôsob čistenia pracovných priestorov, plôch
-vylúčenie možnosti kolektívnej komunikácie bez individuálnej ochrany každého účastníka
-systémy komunikácie, uprednostniť hygienicky bezpečné komunikačné nástroje a spôsoby.
-spoločné využívanie vozidiel
-spôsob ošetrovania spoločných dotykových plôch
-extra uzatvorené odpadové koše na použité rúška a jednorázové rukavice
-spôsob a frekvencia upratovania a dezinfikovania priestorov
-kvalita a účinnosť dezinfekčných prostriedkov   
-schopnosť aplikovať dezinfekčný prostriedok aj na ťažko dostupné povrchy
- predmety, ktorých sa dotýkajú viaceré osoby ako zábradle, kľučky všetkých druhov a iné spoločné dotykové plochy ako napr. tlačítka na kávovare a nápojových automatoch, kopírkach, vypínače svetla, ovládacie prvky a tlačidlá na klimatizáciu a iné prístroje a zariadenia, rôzne diaľkové ovládače
-hygienické systémy na toalete ako sušiče rúk, dávkovače mydla, ovládacie prvky na púšťanie vody na umyvadlách, splachovačoch a pisoároch
-spôsob a frekvencia dezinfekcie vzduchotechniky