Úvod
E-Shop Košík (0)

Výkon ozón generátora

Väčší výkon ozón generátora šetrí čas. Dôležitejšie je dosiahnutie potrebnej hustoty ozónu na spoľahlivú dezinfekciu priestorov. 

výkon ozón generátoraVýslednú hustotu koncentráciu v ppm ovplyvňuje charakteristika povrchov v miestnosti, teplota, tlak, vlhkosť a čas produkcie ozónu. Pokiaľ sa v nej nachádzajú povrchy / nátery farieb alebo lakov, gumené alebo plastové povrchy / náchylné na oxidáciu vo väčšej miere, tak tento faktor znižuje účinnosť výsledného ppm po ukončení práce ozón generátora, keďže sa ozón stíha priebežne spotrebovávať počas generovania ozónu.

Väčší výkon = ušetrený čas

Dostatočný výkon ozón generátora vygeneruje hustotu ozónu skôr ako menší výkon. O to skôr môžeme ozón generátor premiestniť do ďalších priestorov. Výkon ozón generátora je daný počtom keramických platničiek. Obvykle 2 keramické platničky na trafe produkujú 10g/h , ale je aj typ, kde 2 keramické platničky vygenerujú 20g/h. Momentálne ponúkame najnovšiu technológiu ozónovych keramických platničiek z nerezovou ocelou bez potreby pájkovania (viď obrázok vpravo). Sústava má výkon 80g/h, neuvolňuje žiadne častice pri generovaní ozónu. Ich životnosť je 10 000 hodín.

Výkon ozón generátora 

Dobré je si uvedomiť, čo je smerodatné pri výkone ozón generátora. Metre štvorcové sú zavádzajúce bez udania výšky plafónu, a keď aj uvedieme priestor v metroch kubických stále je veľa premenných ovplyvňujúcich výslednú intenzitu ozónu v ppm ako teplota, tlak, vlhkosť, čas, veľkosť plôch náchylných na oxidáciu, ktoré ho spotrebovávajú pri dotyku.

Dôležitý parameter je hodnota ppm v miestnosti po ukončení práce ozón generátora. Učinná hodnota pre elimináciu baktérií, vírusov a pliesní /biologické záťaže / je závislá na spomenutých parametroch teplota, tlak, vlhkosť, čas (doba trvania pôsobenia dosiahnutej intenzity ozónu v ppm).